2015年4月23日木曜日

母なるふるさと(21)Zordun sabirning tarix romani «ana yurt».58ページ13行目)
 mana yaz tügidi, köngüllük küzmu axirlashti, toy-tökün, oghlaq, beyge pesli bashlandi.
 いま、夏は過ぎ、楽しい秋も終わり、冠婚、ブズカシ、競馬の季節が始まった。
kech küz mezgili ziyawudunning öyide her küni talash-tartish, her sa’et gep talishish bilen ötmekte idi.
晩秋の時期ズィヤウドゥンの家では毎日口論(こうろん)、毎時言い争いをして過ごしていた。
 -- qar qélin yéghishtin burun sheherge köchüp kireyli! – deytti reyhan her küni etigende hawagha qarap qoyup, -- qarang, hawaning elpazi yaman!
 「雪が深く積もる前に町に引っ越しましょう!」とレイハンは毎朝空を見つめて言うのだった「見てよ、雲行きが怪しいわ!」
 -- téxi ozakünila oghlungni yoqlap chiqtimghu, xotun, -- deytti ziyawudun tola tekrarlanghan geptin bizar bolup, -- xetne toyni ötküzüwalayli, andin kéyin bir gep bolar!
 「おととい息子を訪ねて行ったばかりだよ、おまえ」とズィヤウドゥンは何度も繰り返された話に嫌気がさして言うのだった「割礼式をやろう、そのあとはなんとかなるさ!」
 -- toyni meshede qilip, balini sheherde yatquzayli.
 「式をここでやって、子供を町で寝かせましょう〔手術は町でということ。普通は6、7歳で割礼式をするらしい〕。」
 -- yaq, xotun, muxterbay akam unimaydu!
 「だめだ、ムフテルバイ兄さんが同意しない!」
 -- bala uningmu, sizningmu?
 「子供は彼の子?それともあなたの子?」
 -- dada yolluq aka u dégen!
 「父親のような兄さんだ、彼は!」
 -- wayyey!
 「ああまったく!」
  reyhangül bayning qilmishliri: yaziche penjiridin ketmigenliki, ésilghanliqi, yélinghanliqi we yaman niyette bolghanliqlirini ashu «wayyey» bilenla ipadileytti.
 レイハンギュルはバイの行為:夏に窓から立ち去らなかったこと、つきまとったこと、せがんだこと、そして悪い動機でおこなったことなどをこの「ああまったく」だけによって表現していた。
lékin, ziyawudun bu ayallar tilining bunchilik jiq menisi barliqini nedin bilsun.
しかし、ズィヤウドゥンがこの女言葉にこんなに多くの意味があることをどうしてわかるだろう。
u ayaligha teselli bérip, xush qilish üchün:
彼は妻を慰め、喜ばせるために:
 -- nuri hüsenbayning zawutida ishlep xéli pul tépiptu, xotun.
 「ヌリはフセンバイの工場で働いてたくさんカネを稼いだらしいぞ。
pul bersem zadi almidi, toqachliring bilen qaymaqliringnila aldi.
カネを渡したら全然受け取らなかった、トカチ〔ナンの一種〕とクリームだけを受け取った。
hashim tembür bilen tonushturup qoydum.
ハシム・タンブールに紹介してやった。
oghlimiz qaltis oquwétiptu.
うちの息子はすごく良く勉強ができるそうだ。
bay akamning bir aghinisining balixaniliq öyide yatidiken
バイ兄さんの友人の屋根裏部屋に住んでいたよ。」
 -- yaq, yaq, balam xeqning öyide qorunidu, qurisun=qurusun undaq balixana
 「いや、いや、あの子は他人の家では窮屈だし、忌々しい(原義は「くたばれ」)、そんな屋根裏に…」
 bu gepler künde birnechche qétim bolup turatti.
 この話を毎日何回もしていた。
 mana u bügün supining girwikide turup dümchiyiwélip yoghan tengnidiki liq xémirni égilip tolghinip cheylimekte.
 いま、彼女は今日広縁の端(はし)で背中を丸めて大きな生地こね鉢一杯の小麦生地をこねている。 
 ziyawudun kichik qizini tizigha olturghuzup reyhanning jüdenggü chirayigha, oruq qollirining xémir cheylishige, yoghan xémirni örügende boyun tomurlirining köpüshige, putlirining titreshlirige qarap olturatti.
ズィヤウドゥンは小さな娘を膝に乗せて、レイハンの青白い顔を、細い手が生地をこねるのを、大きな生地をひっくり返すときに首の血管が膨らむのを、足が震えるのをずっと見ていた
uning bu ömürlük hemrahini turmush azabliridin qutuldurghusi kéletti, lékin charisi yoq, xémirni er kishi yughursa toxuni chanigha qoshqandek külkilik bolidu, örüshüp bersichu?
彼はこの生涯の伴侶を家事の苦労から救いたかったが、方法がない。生地を男がこねるとニワトリをそりにつなげたようにおかしくなる。ひっくり返したらどうか?
yaq, taranchi erliri qazan béshigha yolimaydu, bu bir nomusluq, xuddi kochida anidin tughma mangghandek bir ish.
いいや、タランチの男たちは台所に近寄らない。それは一種の恥、まるで通りを真っ裸(まっぱだか)で歩くようなことなのだ。
ochaqqa küküm yölep qoyuptu.
かまどにふすまを寄せてしまったようだ。
saman arilash küküm köyüp ochaq mantigha yamrimaqta, uni ziyawudun ichige tiqiwetse bolidu, lékin bu hem xotun kishining ishi, undaq qilsa xotunigha öz qoli bilen osma qoyup qoyghandek bolidu, u tolimu mesxirilik ish!
もみ殻が混じったふすまが焦げてオチャック・マンタ〔イリ方言語彙。普通家に二つあるかまどのうち大きな方のかまど。焚口はオンドルにつながる。アナ・ユルトのイリ方言についてはこのページに解説有〕に燃え広がっている、それをズィヤウドゥンが〔かまどの〕中に入れてしまったらいい、だがこれも女の仕事だから、そんなことをしたら妻に自分の手でオスマ〔アイシャドー用植物性塗料〕を塗ってやるようなものだから、まったく物笑いの種だ!
 -- ot téshigha chiqip ketti, xotun!
 「火が外に出てしまったよ、レイハン!」
 reyhan popuch kiygen putliri bilen otti tüzidi.
 レイハンは布靴を履いた足で火を消した。
taladin bera yügürüp kirdi:
外からベラが走って来て言った:
 -- apa, mozay émip ketti!
 「母さん、子牛が〔乳を〕吸っちゃった!」
 -- mozayni baghlap qoy, saqam. xémirni kanggha dümlep qoyupla kala saghimen.
 「子牛をつないでおきなさい、ぼうや。小麦生地をオンドルで発酵させたらすぐに、牛の乳を搾るわ。」
 besh tonur nan yaqmaq reyhangha müshkül, ziyawudungha ish emes.
 トヌルで5回ナンを焼くことはレイハンには難しいが、ズィヤウドゥンの仕事ではない。
shox mozayni özi baghlap kalini yalghuz saghmaqmu ziyawudungha ish emes. qizi yighlidi:
いたずら好きの子牛を自分でつないで牛を一人で搾乳することもズィヤウドゥンの仕事ではない。娘が泣いた:
 -- qizingni bezlisengchu, xotun!
 「娘をあやしてくれ、レイハン!」
 -- oyuqtin nan élip béring, taxtushta qaymaqmu bar, yégüzüp qoyung!
 「壁龕(へきがん)からナンを取って、棚にクリームもあるから、食べさせてあげて!」
 -- néme deysenoy?
 「なに言ってるんだ、おい?」
 -- bir qolumni on qilalmaywatsam qarap turamsiza?
 「私は片手で10のことはできないから、世話をしてくれない?」
 -- xotun bol demsina?
 「女になれっていうのか?」
 -- yaziche bagh baghlap, payxan heydep, orma orusam er boldung démeysizu, emdize baligha qaymaq yégüzgenge wayyey!
 「私が夏に麦を束ねて、脱穀(だっこく)して、収穫しても、男になったなんて言わないのに、あなたは今子供にクリームを食べさせることを…ああまったく!…
 ziyawudun aditi boyiche külüpla qoydi.
 ズィヤウドゥンはいつものくせで笑ってしまった。 
némila bolmisun u shu küni bala baqti, bera bilen dera anisigha qariship tonurgha otun saldi, raslan’ghan nan-toqachlarni tonur béshigha toshudi, kichik oghlining xetne toyi üchün muxterbay bergen üch qoy bir qozigha chöp berdi, öyge östengdin su toshudi.
結局彼はその日子供の世話をし、ベラとデラは母親にしたがってトヌルに火を入れ、用意されたナンとトカチをトヌルの上に運び、下の息子の割礼式のためにムフテルバイがくれた3匹の羊と1匹の子羊に草をやり、家に小川から水を運んだ。
mana qarangghu chüshüwidi, bu ikki bala ghoru sélip tangilditip pana qaqti.
いまは、暗くなってしまった。この二人の子はかんぬきを挿して、バタンと閉めて止め釘(くぎ)を打った。
ziyawudun bügün reyhanning ishlirigha némishqidur zen qoydi.
ズィヤウドゥンは今日レイハンの仕事になぜか注目した。
u yerge yoruq chüshmeste ornidin turuwidi, mana qarangghu chüshüptu, birdem jim turghini yoq.
彼女は地面に日が射さないうちから起きて、いまはとばりが降りたのに、少しも休まなかった
sheherge ekirip kétish üchün yaziche qurutqan alma, qoghun qaqliri, pemidur, laza, boja göshler, bir badang un, on nechche qapaq yagh, mata-shatiwardin bolsimu ichige yung sélip tikilgen yotqan-körpe, tozghaq-saman tiqilghan quraq we lestik yastuqlar, bay akiliri bilen soqushup yürüp qishlaqtamdin taghar-tagharda achiqqan yungda étilgen gülsiz kigizler, tikilgen kiyim-kéchek, bésilghan qoray-tézek
町に持っていくために夏の間干したリンゴ、メロン、トマト、トウガラシ、細切り肉、大きな木の甕1つ分の小麦粉、ヒョウタン十数個分の油、粗布(そふ)と格子模様の布の中に毛を入れて縫われた布団、ガマの穂ともみ殻が詰められたパッチワークとlestik(?)やまくらなど、バイ兄さんの家族と取り合ってキシラクタムから何袋も買った毛で作られた無地のフェルト、縫われた衣類、積まれた枯れ草と牛糞…
hemmisi reyhanning qoli bilen pütken.
そのすべてがレイハンの手によって完成した。 
 mana emdi uning xotuni reyhangül béshini tizigha -- jeyniki bilen tayan’ghan ong qolining aliqinigha qoyup, kech kirgüche aldirap nan yéqip charchighan sol qoli bilen issiq tonurgha sansiz qétim bash tiqip qizarghan yüzini silap, xumarlashqan közlirini érige tikip olturuptu.
いま彼の妻レイハンギュルは頭を、膝(ひざ)に、肘(ひじ)にもたせ掛けた右手の手のひらに置いて、夜になるまで忙しくナンを焼いて疲れ果てた左手で、熱いトヌルを数えきれない回数のぞき込んで赤くなった顔をなでて、うっとりとした視線を夫に注いでいる。
tolun ayning qariyaghach shaxliri arisidin shamalda lighildap chüshüp turghan ghuwa yoruqida reyhan uninggha tolimu chirayliq, méhirlik we mulayim köründi.
ニレの枝の間から風で揺れて落ちる満月のくすんだ光に照らされて、レイハンは彼には非常に美しく、好ましく、優しく見えた。
u ziyawudunning quchiqida uxlap qalghan yalghuz qizining mengzini silap qoyup:
彼女はズィヤウドゥンの胸で眠っていた一人娘の頬をなでて:
 -- aq sériqliqi sizge, qash-közi manga tartiptu, nuridek chirayliq bolidighan oxshaydu! – dédi.
 「クリーム色はあなたに、顔立ちは私に似たようだから、ヌリのように美しく育つでしょう!」と言った。
 -- sanga oxshash chirayliq!
 「おまえのように美しい!」
 belki ziyawudunning ayalini birinchi qétim medhiyilishi bolsa kérek, reyhan bölekchila janlinip külüp:
 たぶんズィヤウドゥンは妻を初めて褒めたに違いない、レイハンはことのほか活発に笑って:
 -- ichimge ot ketti, muzdek tawuz yésekmighu! – dédi.
 「熱くなったから、冷たいスイカを食べなくちゃ!」と言った。
ziyawudun derhal mangmaqchi bolup midirlidi.
ズィヤウドゥンはすぐに行こうとして動いた。
bumu belki tunji qétim xotun kishining ishigha midirlighini bolsa kérek:
これもたぶん彼が女性の仕事に従事したはじめてのことに違いない。
 -- men achiqay, xotun, balilar aq térek-kök térek oynawatidu.
 「おれが取ってくるよ、レイハン、子供たちは白ポプラ青ポプラ〔二つのチームで、一方が手をつないで並び、もう一方が走って来てそれを切る。つないだ手が切れたら切られた方の二人のうち一人を自分のチーム連れて行く。切れなかったら切れなかった人が手をつないだチームに入る〕で遊んでる。
 -- yaq, midirlimang, bala oyghinip ketmisun, özümla achiqay.
 「いいえ、動かないで、子供が目を覚ましてしまわないように、私が自分で持ってくるわ。」
 reyhan chaqqanliq bilen tonur béshidin chüshüp bagh ishiki bilen hoyligha mangdi.
 レイハンは素早くトヌルの上から降りて果樹園の入口を通って庭に向かった。
 ziyawudun xéli kütti, reyhan chiqmidi, u reyhanning pat-patla sha bolup qalidighinini, bu sha bolushning bu yil köpiyip qalghinini biletti, u ensirep:
 ズィヤウドゥンはだいぶ待ったが、レイハンは現れなかった、彼はレイハンがたびたびsha〔貧血で倒れて〕しまうことを、このshaになることが今年増えてしまったことを知っていて、彼は心配して:
 -- reyhan! – dep warqiridi.
 「レイハン!」と叫んだ。
 qizi oyghinip yighlidi.
 娘が目を覚まして泣いた。
 -- bera, dera, hemra! -- u balilirini warqiridi.
 「ベラ、デラ、ヘムラ!」彼は子供たちを大声で呼んだ。
hoyligha chirqirap yighlap hemra yügürüp kirdi:
泣き叫びながらヘムラが庭に走って来た。
 -- dada, dada, bagh ishikide alwasti yatidu!
 「パパ、パパ、果樹園の入口に幽霊がいる!」
 ziyawudun tonur béshidin qizini kötürgen péti sekrep chüshüp bagh ishikige yügürdi.
 ズィヤウドゥンはトヌルの上から娘を抱いたままで飛び降りて果樹園の入口に走った。
 reyhan sunaylinip ongda yatatti, uning chachlirigha saman-chawarlar yépishqan, xélila kötürülgen ay yoruqida uning yérim ochuq közliri ziyawudungha tikilgen, lékin nursiz.
 レイハンはあおむけに倒れていた。彼女の髪の毛には藁や小枝がくっつき、かなり昇った月の光に彼女の半分開いた目はズィヤウドゥンを見つめていたが、〔その目に〕光はなかった。
uzun kirpikliri heriketsiz, uzun, qapqara qashliri qétip qalghandek, yérim ochuq aghzi birnéme déyishke temshiliwatqandek köründi.
長いまつ毛は動かず、長くて黒いまゆ毛は固まってしまったかのように、半分開いた口は何かを言おうとしているかのように見えた。
ziyawudun uning béshini tizigha aldi, hayatida yash chiqip baqmighan er közidin hayat paji’esining marjanliri chachrap chiqti.
ズィヤウドゥンは彼女の頭を膝に乗せた。生まれてから涙を流したことのない夫の目から一生の不幸の真珠の粒がこぼれ出た。
u titrep turup menggülükke köz yumghan hemrahining güzel namini atap bar küchi bilen warqiridi:
彼は震えながら永遠に目を閉じた妻の美しい名前をありったけの力で叫んだ。
 -- reyhan!
 「レイハン!」
62ページ18行目)

2015年4月7日火曜日

母なるふるさと(20)Zordun sabirning tarix romani «ana yurt».

55ページ7行目)
 -- yaman niyet dégen néme u? déginingni bérimen, senmu shundaq qilisen-de!
 「下心って何だ? おまえの欲しい物をやる。おまえもそうしろ!
 bay sol qoli bilen dümbisige chapliship olturghan reyhanning saghrisigha urup qoydi.
 バイは左手で後ろにくっついていたレイハンの尻をたたいた。
reyhan jimip qaldi we gep yötkep:
レイハンはそれには声を立てずに、話題を変えた。
 -- he, rast bir baghlam shiwaq süpürge tériwalmaqchidim, toxtisingiza qizimni éliwalay, -- dédi.
 「ああそうだ、ひと束のシワックほうきを集めるつもりだったの。止めてください娘も私と一緒に行きます。」
 muxterbay shu zaman étini déwitti, shox at mehellige qarap oynaqlap yorghilidi, reyhan warqirashqa bashliwidi, bay:
 ムフテルバイはその時馬に拍車をかけた。活発な馬はマハッラに向かって飛び跳ねながら速歩で進んだ。レイハンは悲鳴を上げ始めた。バイは。
 -- héliqidek warqira, héliqi ziyekke warqirighandek! – dédi we étini yene déwitti.
 「さっきみたいに叫べ、さっきズィエックに向かって叫んだように!」と言ってさらに馬に拍車をかけた。
at purqup-purqup ériqlardin atlighan péti mehellige emes, mehellining küngey teripidiki qariyaghachliqqa qarap uchqandek yügürüp ketti.
馬はブルブルと鼻を鳴らして用水路を渡ってすぐのマハッラではなく、マハッラの日の当たる傾斜地のニレの林に向かって飛ぶように走って行ってしまった。
 reyhan warqiridi, bayning dümbisige urdi. qizi ana bilen teng chirqiridi, lékin bay perwa qilmidi.
 レイハンは叫んで、バイの背中をたたいた。娘も母親と一緒に悲鳴を上げたが、バイは気に留めなかった。
reyhan qariyaghachliqqa barsila héch ish bolmisimu yaman gep tarqilishini biletti.
 レイハンはニレの林に着いたら何事もなくても悪い噂(うわさ)をまき散らされることを知っていた。


chünki, bu mehellide bu xil gepler mezzilik tamaqning puriqidek téz tarqilidu emesmu!
だって、このマハッラでこの種の噂(うわさ)はおいしい料理の香りのようにすぐに広まるでしょ!
 qayrima östengge yétip kelgende, reyhan qumluq qirghaqqa özini atti-de, yerge chüshüp nechche domilap yögimechlikte toxtidi.
 カユリマ川に着いたとき、レイハンは川岸の砂地に身(み)を投げて、地面に落ちて数回転(ころ)がってヒルガオの草むらで止まった。
uning jeyniki sürülgendin bashqa, héchyéri héchnéme bolmidi.
彼女はひじを擦(す)った外(ほか)は、どこもなんともなかった。
u ornidin turghuche bay étini toxtatti we attin sekrep chüshüp balini yerge olturghuzup qoyup reyhanni yögimechlikke bésiwaldi.
彼女が起き上がろうとする間(ま)に、バイは馬を止めて、馬から跳び降りて子供を地面に座らせておいて、レイハンをヒルガオの草むらに引き入れた。
reyhan ne warqirashqa, ne tépirlashqa ülgürelmidi.
レイハンは叫ぶ間(ま)も、もがく間(ま)もなかった。
bayning yirik saqalliri uning yüz, boyunlirigha sürkeldi.
バイの硬いあごひげが彼女の顔や首をこすった。
bay uning ikki putini ikki yaqqa qayrip tizliniwélip sol qolini ishtanbéghigha sun’ghandila, reyhan yalang ayagh ong puti bilen bayning chatriqigha qattiq tepti.
バイが彼女の両足を両側に広げて、ひざをついて左手をズボンの紐(ひも)に伸ばすと、レイハンは素足の右足でバイの股間(こかん)を強く蹴った。
bay bir ingridi-de, singar yan bolup qaldi.
バイは一言うめいて、のたうち回った。
reyhan téz ornidin turup chirqirawatqan qizini baghrigha bésip buquldap yighlap:
レイハンは素早く起き上がって泣き叫んでいた娘を懐に入れて泣きながら:
 -- ölmeydighan qawan! – dédi.
 「死にぞこないのブタ!」と言った。
 bay ornidin teste turup yerdin qalpiqini élip kiydi we reyhangha qarapmu qoymay:
 バイはやっと立ち上がって地面から帽子を拾ってかぶって、レイハンを見もせずに:
  -- qanjuq! – dep tillidi-de, étigha minip keynige buruldi we sheher terepke qarap étini chapturup yürüp ketti.
 「雌犬」と罵(ののし)って、馬に乗って背を向けて、町の方に向かって馬を疾走させて行った。
 reyhan qizini kötürüp, bir baghlam shiwaq térip öyige kelgende gügüm chüshken, ormichilar ot artilghan atlirigha miniship «orghaq béshi» bolidighan öyge polu yéyish üchün kétip baratti.
 レイハンが娘を背負って、一束(ひとたば)のシワックを持って家に着いた時には、日が暮れて、刈り手たちが草が乗せられた馬に乗って「刈り手の頭(かしら)」になった人の家にポロを食べに向かって行くところだった。
 -- emdi kéldingma? – dédi ziyawudun xotunigha atliq yandiship,
 「いま帰ったのか?」とズィヤウドゥンは馬に乗って妻に近寄って言って、
andin keynige qayrilip min’gishwalighan oghligha, -- mawu qoghun-tawuzlarni apang bilen öyge apiriwétip polu yégili barghin, deranimu bashliwal, -- dep jékilidi.
それから後ろを振り返って後ろに乗っている息子に「このメロンとスイカを母さんと一緒に家に持って行って、あとでポロを食べに行きなさい、デラも連れていきなさい」と命じた。
 reyhan oghulliri bera, dera we qizi imhan bilen hoyla supisida olturup xushal-xuram tawuz chéqip yédi we balilirigha:
 レイハンは息子のベラ、デラと娘のイムハンと一緒に庭の広縁に座って楽しくスイカを割って食べながら子供たちに:
 -- kawa éshi étip bérimen, birdemdila, -- dep qoyup chélikini kötürüp östengge mangdi.
 「カボチャの料理を作ってあげる、すぐにね」と言って手桶を持って小川に行った。
xushluq bilen xapiliq, külke bilen köz yéshi pat-patla almiship turidighan bu kichikkine mehellide kün bilen tünning, hepte-aylarning almashmiqimu téz we asan.
喜びと怒り、笑いと涙が頻繁(ひんぱん)に入れ替わるこの小さなマハッラでは昼と夜の、週と月の移り変わりも速くて簡単だ。
yaziche nelergidur yawayiliship kétishken toxular ghazang bilen tolghan baghlardin paxal we saman döwisige aylan’ghan hoyla-éghillargha yatsirap bojuyup kélishidu.
夏の間どこかで野生になってしまっていたニワトリたちは落葉で一杯になった果樹園から、麦わらともみ殻(がら)の山のようになった庭や家畜囲いに、知っているような様子で警戒しながら来る。
bes-bes bilen chillishiwatqan, tajliri qipqizil, yéngidin jala chiqarghan chüje xorazlar yazdin béri egeshtürüp, qaniti astida pepilep uxlitip baqqan anilirini tonumighandek, öz xojayinliri bolghan bera-dera isimlik adem balilirinimu tonumaydu.
競って鳴いている、とさかが真っ赤な、最近とさかを出したオスのヒヨコたちは、夏以来彼らを連れて、翼の下でなでて寝かせようとする母鶏たちを知らないように、自分の主人であるベラ、デラという名の人間の子供たちのことも知らない。
ikki puti bilen mangidighan bu ademler ular üchün baghda da’im ular köridighan molun müshük, toshqan, it, mozaylardek töt put bilen mangidighan haywanlargha oxshash.
二本足で歩くこの人間たちは彼らにとって、果樹園でしばしば彼らを見ているヤマネコ、ウサギ、犬、子牛のように四本足で歩く動物たちと同じだ。
ular hazir qaysi kokat astida tuxumdin chiqqinini bilmigendek, az künde bu yerde némiler bolidighininimu bilmeydu.
彼らは今どの草むらの下で卵から出たかを知らないように、数日のうちにここで何が起こるかも知らない。
tebi’et tilsiz, lékin u hemmini isharet bilen uqturalaydu.
自然は無言だが、それは全てを暗示することができる。
awu shox xorazlar bolsa mékiyan qoghlash, danlash we hayajan bilen chillashtin bashqini bilmeydu hem bildürelmeydu.
あの快活な雄鶏(おんどり)たちはというと雌鶏(めんどり)を追いかけ、つつき、興奮して鳴くことのほかには知りもせず表現することもできない。
nawada bilgen bolsidi, muxterbayning mushu qarangghu baghni yazdin béri qanche qétim aylanghanliqi, bir ayalning baghqa chiqishini teqezza bolup kütüp chöpler arisida nechche qétim tünep chiqqinini igilirige éytip bergen bolatti.
もし知っていたら、ムフテルバイがこの暗い果樹園を夏から何回歩き回ったか、一人の女が果樹園に出てくるのを切望して待って草の間で何回夜を明かしたかを、主人たちに話してあげていただろう。
her yili arilap-arilap orma orup qoydighan, shuning bilen özining hemmige qadir ezimetlikini köpchilikke körsitip qoyidighan muxterbay bu yil bir qétimmu orghaq tutmidi.
毎年折に触れて収穫してやり、それによって自分が何でもできる男であることをみんなに見せてやるムフテルバイは今年1回も鎌を握らなかった。
u pat-pat meschitke kélip jüme oqup, mehelle imamigha sésiq gep bilen zerbe bérip, bu mehellining xojayini imam, mutiwelli yaki ellikbéshimu emes, belki özi ikenlikini bildürüp qoyatti.
彼は頻繁に礼拝所に現れて金曜日の礼拝をして、マハッラのイマムを卑猥な言葉で中傷して、このマハッラの主人はイマムでも管財人(かんざいにん)でも五十戸長でもなく、むしろ自分であることを表明していた。
u bu yil bu ishnimu tashlidi.
彼は今年このことも放棄した。
uning es-xiyali reyhan bilen, u reyhanni körüshnila oylaytti, xiyalida uninggha:
彼の心はレイハンに付き従い、彼はレイハンを見ることだけを考え、心の中で彼女に:
«ziyekni tashla, manga teg, toqalliqqa unimisang chong xotun bol, aq bash gülnisabüwini alte balisi bilen üch talaq qilishqimu men razi!» dep yélinatti, zarlinatti.
「ズィエクを捨てろ、おれに嫁(とつ)げ、側室(そくしつ)が嫌なら正室になれ、白髪頭(しらがあたま)のギュルニサブウィを6人の子どもと一緒に完全に離婚してしまうこともおれはいとわない!〔「タラック」は夫から妻への離婚通告の言葉。三回「タラック」と唱えると復縁の可能性がなくなる〕」と懇願し、ごねたのだった。
uning üchün bu dunyadiki hemmila ish menisiz, birla reyhan hayatining özi, menisi, barliqi idi.
彼にとってこの世界の全てのことが無意味で、ただレイハンだけが彼の命、彼にとっての意味、彼のすべてだった。
u béghigha chiqip qizliridin güllerni soraytti, bir gülni reyhangül désila shuni tuydurmay puraytti, östeng boyida reyhanköki bar iken dégenni anglap, östeng boyida uxlaydighan boluwaldi.
彼は果樹園に行って娘たちから花について聞いて、一つの花がレイハンギュル〔バジルOcimum basilicumの花〕と言う名だったら、気づかれないように嗅いで、小川の岸にバジルの葉があると聞いたら、小川の岸に寝ることにした。
nawada bir kishi uningdin kebining qeyerdilikini sorighan bolsa, u ikkilenmey kebe dégen mushu ziyekning öyi dégen bolatti.
もし誰かが彼にカーバ神殿〔メッカにあるイスラム教の神殿〕がどこにあるかと聞いたら、彼はためらわずにカーバ神殿というのはあのズィエクの家だと言っただろう。
u qosh qanatliq derwazisining orunduqigha olturup, sa’et-sa’etlep ziyekning ghoru ishiklik hoylisigha qaraytti.
彼は両開き戸の大門の(前の)椅子に座って、何時間もズィエクのかんぬき戸の中の庭を見ていた。
biri kélip:
誰かが来て:
 -- essalamueleykum, olturupsiz! – dése, u:
 「こんにちは、休憩ですか?」と言ったら、彼は:
 -- nede? – dep es-hoshini bilmigen halda qopalliq qilatti.
 「休んでるわけないだろ!」〔nede olturdumの略〕と上の空でぞんざいにふるまっていた。
58ページ上から12行目)